Historie

V roce 1990 byla firma založena jako ,, jednomužná‘‘ a rozvinula se během dalších  let jako Mayr Metall v silnou – středně velkou firmu. Fiermní sídlo se nachází od roku 1993 v Grammstettnu, v roce 2017 byla přejmenovaná na KMR Metall GmbH.  V posledních letech úzce spolupracujeme s výrobní firmou MR Metall. Tato spolupráce vznikla na základě letitého přátelství a společného cíle dosánout co nejlepší kvality našich výrobků. Toto Know-hov podstatně ovlivňuje spokjenost našich zákazníků a na této úspěšné máme zájem dál pokračovat.

Nahoru

ven